Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Priekšlikuma iesniegšana Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānam

 

 

2021. gadā ir stājies spēkā jaunais "Latviešu vēsturisko zemju likums", kura nolūks ir sargāt un stiprināt Latvijas kultūras un valodas savdabību un daudzveidību, apliecinot, ka ikviena kultūrtelpa, liela vai maza, dod savu artavu Latvijas kopējās identitātes veidošanā. Tas, cik sekmīgi izdosies sasniegt likumā iecerēto, ir atkarīgs no mums visiem  valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un novadu cilvēkiem, it īpaši visiem tiem, kas ikdienā kopj un glabā Latvijas valodas un kultūras bagātību.

Lai veiksmīgāk īstenotu likumu, nepieciešams apzināt darāmo un darītājus, saprast, cik naudas un laika šim darbam nepieciešams. Tāpēc ir sākts darbs pie likuma rīcības plāna izstrādes, kas apkopos visas tās praktiskās ieceres, ar kuru palīdzību tiks sasniegti likuma mērķi. Šī anketa ir jūsu iespēja līdz 15.01.2022. iesniegt savu priekšlikumu, ieceri vai ideju likuma īstenošanai veidojamajam Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānam.

 

NB! Lūdzam vienā reizē iesniegt tikai vienu priekšlikumu.

 

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz e-pastu vesturiskaszemes@km.gov.lv vai sazināties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, zvanot uz tālr. 67228985 vai 26436135.

 

PRIEKŠLIKUMS
(This question is mandatory)

Lūdzu, norādiet jomu, uz kuru priekšlikums attiecas!

Ja priekšlikums saistīts ar noteiktu vēsturisko zemi, lūdzu, norādiet!

(This question is mandatory)

Priekšlikuma nosaukums (līdz 300 zīmēm)

(This question is mandatory)

Priekšlikuma apraksts (līdz 1500 zīmēm)

Ja vēlaties sniegt papildus informāciju par priekšlikumu, augšupielādējiet to šeit (MS Word vai PDF formātā)!

ĪSTENOŠANA
(This question is mandatory)

Lūdzu, norādiet priekšlikuma galveno īstenotāju!

Lūdzu, norādiet citus priekšlikuma īstenošanā iesaistītos!

(This question is mandatory)

Lūdzu, norādiet priekšlikuma īstenošanas regularitāti!

Lūdzu, norādiet priekšlikuma provizoriskās izmaksas (par pastāvīgiem pasākumiem  gadā)!

Cita informācija par priekšlikuma īstenošanu.
IESNIEDZĒJS
(This question is mandatory)

Priekšlikuma iesniedzējs:

Iesniedzēja (juridiskas personas) nosaukums un pārstāvja vārds / fiziskas personas vārds, uzvārds:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
(This question is mandatory)

Visa iegūtā informācija un dati tiks izmantoti tikai Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpas attīstības plāna izstrādes procesā.